שאלות ותשובות

הגיבוי החוקי לדיני יבוא הינו פקודת היבוא והיצוא התשל"ט 1979, מכוח פקודה זו הוצא צו יבוא חופשי המורה מה חוקיות היבוא לכלל הטובין.

הצו מחלק בעיקר את הטובין בתוספת הראשונה והתוספת השנייה, כאשר התוספת הראשונה מחייבת ברישיון יבוא ואילו התוספת השנייה מחייבת באישור יבוא.

רישיון – אין לייבא ואין לשחרר מרשות המיסים ללא רישיון

אישור – ניתן לייבא אך לא ניתן לשחרר ללא אישור.

צור עמנו קשר לייעוץ מקדים בנושא חוקיות יבוא.

הגיבוי החוקי לדיני יבוא הינו פקודת היבוא והיצוא התשל"ט 1979, מכוח פקודה זו הוצא צו יבוא אישי המורה מה חוקיות היבוא האישי לכלל הטובין.

רוב לא מבוטל מהטובין החייבים בחוקיות יבוא חופשי פטורים מחוקיות זו בעת יבוא אישי.

אך אף על פי, התנאים בתוספת הראשונה והשנייה לצו מחייבים עמידה לפי הכללים בעת ולפני היבוא.

רישיון – אין לייבא ואין לשחרר מרשות המיסים ללא רישיון.

אישור – ניתן לייבא אך לא ניתן לשחרר ללא אישור.

צור עמנו קשר לייעוץ מקדים בנושא חוקיות יבוא.

לפי צו יבוא חופשי, על יבואן המעוניין לייבא מזון, יש להציג לפני שחרור, הצהרת/אישור יבוא מזון בתוקף ואישור תחנת מעבר בנמלים.

אישור/הצהרת יבוא מזון, ניתן להוציא בפורטל היבואנים באתר שירות המזון הארצי.

אישור תחנת מעבר ניתן להוציא באמצעות פורטל היבואנים ועמילות המכס בנמלים.

צור עמנו קשר למתן שירות בנושא הצהרות / אישורי יבוא מזון, אישור תחנת מעבר בנמלים.

על מנת לייבא משקאות קלים ולשחרר מרשות המיסים, יש להמציא הצהרת/אישור יבוא מזון בהתאם לתקנות ולנהלים של שירות המזון הארצי ואישור תחנת מעבר בנמלים.

צור עמנו קשר למתן שירות בנושא ייבוא משקאות קלים.

הפרדת מזון רגיש ורגיל נעשה לפי תקנות ונהלי שירות המזון בארצי לייבוא מזון.

בנהלים אלו מנחה שירות המזון הארצי מה מקטלג מוצר מזון כ"רגיש" וכ"רגיל".

מזון רגיל בעיקרו הינו מוצרים יבשים אשר לא דורשים קירור כגון, פסטה, קטניות, ממתקים, חטיפים וכו…

מזון רגיש: מוצרים הדורשים טמפרטורה מבוקרת, מוצרים המופקים מן החי, מוצרים המוצהרים כבעלי חיי מדף ארוכים, מזון לתינוקות וכו…

צור עמנו קשר לייעוץ מקדים בנושא מזון רגיל ורגיש.

לפי צו יבוא חופשי, על מנת לייבא בירה ומשקאות אלכוהולים יש להמציא אישור ייבוא מיוחד ממשרד הכלכלה

טרם הגשת הבקשה למשרד הכלכלה יש תחילה לבצע בדיקת דגם למוצר במעבדות המורשות של הממונה על התקינה (מכון התקנים וכו..)

לאחר הגעת הטובין ולפי צו יבוא חופשי להמציא אישור לשחרור טובין המיובאים מאחת מהמעבדות המורשות של הממונה על התקינה.

צור עמנו קשר לייעוץ, שחרור וטיפול ביבוא בירה ומשקאות משכרים

הגדרת ויקיפדיה:

עֲמִיל מֶכֶס הנקרא גם סוכן מכס, הוא איש מקצוע המוסמך לייצג בעלי עסקים מול רשויות המכס והוא בעל ניסיון בכל התהליכים הקשורים בסחר בינלאומי.

תפקידו הרשמי של עמיל המכס קשור בעיקר בפעילות מילוי הטפסים הקיימים בתהליכים השונים של יבוא ויצוא. הוא משמש שלוח ונאמן של יבואן או יצואן כלפי שלטונות המכס. עליו להכין את הניירת בהתאם לדרישות החוקיות, לגבות כסף עבור פעילותו ועבור המיסים שגובה המדינה, ולסווג את הסחורות בסיווג ממנו ייקבע המיסוי, באופן שיהיה קביל על השלטונות. בכל מסוף בו פועלות תחנות המכס, יש לעמילים עמדות וסניפים, באמצעותם הם פועלים להליכים השונים.

לרוב התקשרות עם עמיל מכס כוללת גם מרכיבים אחרים בשילוח הבינלאומי, ביניהם: הובלה ימית, הובלה יבשתית, ביטוח ימי, מחסני ערובה, ועוד. רוב החברות לעמילות מכס, עוסקות בעצמן בצדדים אחרים של הלוגיסטיקה הקשורה בשינוע סחורות ממדינה למדינה, או שהן קשורות עם חברות בארץ וכן עם גורמים ורשויות גם בחו"ל.

הגדרה בפועל:

עמיל המכס הוא החוליה הראשונה והאחרונה של כל יבואן לפני תחילת יבוא ועד הגעת המטען למחסן בארץ. עמיל המכס קובע בהתאם לכללים וההנחיות את שיעור המס וחוקיות היבוא.

הוא "החבר הכי טוב" של היבואן.

צור עמנו קשר למתן שירותי עמילות מכס.

על מנת לשחרר מזון ממכס יש תחילה לפנות לתחנות המעבר בנמלים, להציג את מסמכי היבוא ואישור/הצהרות היבוא המוקדמים.

לאחר קבלת אישור תחנת המעבר ניתן לבצע הליך שחרור ממכס.

יבוא ושחרור מזון עושים מי שמבינים.

צור עמנו קשר למתן טיפול ושחרור מזון מתחנת מעבר ומכס.

כאשר יחיד מתעניין לבצע שינוע מטען לישראל לא משנה איזה ומה גודלו, עומדות בפניו  אפשרויות עיקריות

שילוח ימי

שילוח אווירי

לרוב ב 99% מהמקרים, מטענים בעלי נפח ובלתי מתכלים מיובאים בים

טובין אשר בעלי חייב מדף קצרים ובעלי רגישות גבוהה (בנפח קטן) מיובאים באוויר

צור קשר לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית לשילוח בינלאומי

הסכם אזור סחר חופשי
הסכם אזור סחר חופשי הוא הסכם בין שתי מדינות לפחות, הקובע פטור מתשלום מכס בסחר שבטובין בין המדינות החתומות.

מאפייני הסכמי הסחר

 • פטור מתשלום מכס בסחר שבטובין בין המדינות החתומות על ההסכם.
 • בטול מכשולי סחר כגון: רשיונות יבוא, מכסות יבוא, והיטלי יבוא, הפחתת מכסים באופן מיידי/ תהליך מדורג.
 • קביעת הכללים להגדרת מוצר מקורי. 
 • מתן האפשרות לכל מדינה לשמור על תעריף מכס חיצוני עצמאי כלפי ארצות שלישיות.
 • הסכם סחר חופשי מחייב משלוח ישיר של הסחורה ליעדה.
 • אפשרות לצבירה של כללי מקור.

צור קשר לקבלת ייעוץ מוקדם להסכמי סחר

בעת יבוא מטענים מסמכי הייבוא הנדרשים לפי הסדר הבא:

 • שטר מטען
 • חשבון ספק
 • פירוט אריזות
 • תעודת תנועה (העדפה)
 • אישורים נדרשים

קיימים מסמכים נוספים אבל זה לגופו של עניין.

צור קשר לקבלת ייעוץ מכווין לדרישת מסמכי יבוא

סגירת תפריט
Open chat
היי, איך אפשר לעזור?